• Hem

Mjörn

Mjörn med sitt rika fågelliv och sitt artrika fiskebestånd är en pärla. Det är ett varierande fiske från att meta, vertikalfiska till att trolla vilket gör att man kan anpassa sitt fiske efter det man vill fiska på ett omväxlande sätt, från att fiska på grunt vatten till att fiska pelagiskt på 20-50m.

Man har ett intensivt arbete med att få till en bra stam av öring i systemet, vilket har visat sig att inte vara så lätt. Därför uppmanas att man återutsätter fångad öring med varsam hand, samt rapporterar in fångstplats och storlek på fisken och om den var fett fenklippt.

Sjön är ett litet innan-hav och blåser gärna upp lätt till grov sjö på meter vågor, detta gör att man skall iakta stor respekt för sjön. Nämnas bör även att det är en ström sjö. Med många öar i sjön så ger den ett intryck av att vara en skärgård. En av öarna Risön är ett natur reservat. Dit brukar Ångbåten Herbert ha sina turer under sommaren från Alingsås. Mjörn med sitt varierande landskap ger en fin naturupplevelse och njutning för både kropp och själ.

Välkomna att besöka detta ”innanhav”.

Foto Bo Johansson Foto Bo Johansson IMG_1834 2012-08-14 20.43.10 20120819_203423 IMG_1750

Foto: Bo Johansson

För köp av fiskekort samt information om fiskeregler klicka på knapp ovan.

Nyheter

I august eller september i år kommer ett provfiske att genomföras i Mjörn. Vi får hjälp av studenter från Göteborgs Universitet och resultatet av provfisket kommer bland annat ge oss en bild av fiskbeståndet i sjön.
 
Under provfisket behövs det personer som kan hjälpa till med att ta upp nät, tömma nät och/eller mäta fisk. Det kommer finnas arbetsuppgifter som passar alla och det kommer bjudas på mat!
 

Om du är intresserad av att hjälpa till vid provfisket anmäler du ditt intresse genom att kontakta styrelsen. Vi återkommer med mer information när det börjar bli dags för provfisket.
Läs hela inlägget »

Gällande fiskeregler

  • Årskort gäller 12 månader från utskriftsdatum.
  • Spöbegränsningen är 6 spön per båt.
  • På gös finns det inget minimi- eller maximimått. Alla fiskare uppmanas att ta upp den gös de fångar!
  • Fridlysningen på gös i samband med lekperioden upphävs från april 2017 och ett år framåt. Detta för att minska tillväxten av gös i Mjörn.